Ama-Drainer® N 301, 302, 303, 358
Açıklama

Dizayn: Dikey, tamamen daldırılabilir blok tip dalgıç pompa, IP68, tek kademeli, seviye kontrollü veya kontrolsüz, maksimum daldırma derinliği 2m.

Uygulama Alanları: Sel basma riski bulunan garaj, avlu ve mahzenlerin otomatik drenajında, yüzey suyunun azaltılmasında, susuzlaştırma, yeraltı suyunun drenajında, dere ve su depolardan su iletimi.

Kontrol panoları, LevelControl

Referans no. 2331.51 / 2331.52