679
679 serisi bağlantı parçalarıyla kullanmadan önce çok katmanlı boruların çaplarını kalibre etmekte kullanılan kalibratör ve tutamak.
Açıklama

679 serisi bağlantı parçalarıyla
kullanmadan önce çok katmanlı
boruların çaplarını kalibre etmekte
kullanılan kalibratör ve tutamak.