6460
6470, 6480 ve 6489 serisi küresel zon kontrol vanaları için motor.
Açıklama

kontrol vanaları için motor.
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac).
Harici mikro-anahtar bağlantılı.
Güç sarfiyatı: 4 VA.
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
0.8 A (230 V) – 1.3 A (24 V).
Çalışma süresi: 50 sn.
Maks. ortam sıcaklığı: 55°C.
Koruma sınıfı: IP 43.


6470
İki yollu küresel zon kontrol vanası.
Açıklama

ki yollu küresel zon kontrol vanası.
Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
Maks. Δp: 10 bar.
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C.
Yeni O-Ring conta.


6480
Üç yollu küresel zon kontrol vanası. 3/4” dişi bypass bağlantı.
Açıklama

Üç yollu küresel zon kontrol vanası.
3/4” dişi bypass bağlantı.
Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
Maks. Δp: 10 bar.
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C.
Yeni O-Ring conta.


6489
Bypass ‘Te’ bağlantılı üç yollu küresel zon kontrol vanası.
Açıklama

Bypass ‘Te’ bağlantılı üç yollu küresel
zon kontrol vanası.
Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
Maks. Δp: 10 bar.
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C.
U6 nozullu ‘T’.
49 ila 63 mm. arasında ayarlanabilir
çıkış merkez mesafesi.
Yeni O-Ring conta.


6490
Dengelenmiş bypass ‘T-Parçası.
Açıklama

Dengelenmiş bypass ‘T-Parçası’
6480 serisi küresel alan vanaları için.
Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C.
Yeni O-Ring conta.

6480
Desantre bağlantı parçası.
Açıklama

6480, 633 serisi zon kontrol vanalarını ve bunlarla ilintili 6490, 635 serisi ‘Te’ bypass elemanını çıkış aralığı 50 ila 70 mm. arasında olan herhangi çiftli kolektöre bağlamak için bir çift desantre bağlantı parçası.


6480
Kolektörlere bağlamak için desantre bağlantı parçası.
Açıklama

6480, 633 serisi zon kontrol vanalarını ve bunlarla
ilintili 6490, 635 serisi ‘Te’ bypass elemanını 659 ve
661 serisi kolektör kutularına ve 349, 350, 592 ve
668...S1 serisi kolektörlere bağlamak için desantre
bağlantı parçası.
Maks. çalışma basıncı: 10 bar.
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C.